Skláreň v Katarínskej Hute bola postavená bratmi Kuchynkovcami v roku 1841 a pomenovali ju podľa svojej matky Kataríny. Kuchynkovci boli jedinými sklárskymi podnikateľmi domáceho pôvodu. František Kuchynka, najstarší z bratov bol na výrobu v Katarínskej Hute náročný a pod jeho vedením výrobky dosiahli vysokú kvalitu. V roku 1842 na prvej uhorskej priemyseľnej výstave v Pešti skláreň vyznamenali bronzovou a v roku 1843 striebornou medailou. Na prvej expozícii bol vystavený 120 cm vysoký a 90 kíl vážiaci pokáľ ,,WILKOM´´, ktorý získal mimoriadnu pozornosť.

hs_pvm_kovdielna
V roku 1849 skláreň prevzal zakladateľov švagor Ján Kossuch. Všestranne sa staral o sklárov a brusičov a výrobu v Katarínskej Hute doviedol na vysokú úroveň. Skláreň vyrábala jemné brúsené sklo, kalichy a vrstvené sklo. Bezkonkurenčnú povesť z výrobkov Katarínskej Huty mali takzv. rimany /römre/. V súčasnosti sú jej výrobky vyvážané do mnohých  krajín sveta.