Výroba skla na Slovensku má vyše 630 ročnú tradíciu. Prvá písomná správa o výrobe skla u nás pochádza z roku 1350. V minulých storočiach bolo na Slovensku viac ako 100 hút.

rytiny

Prírodné bohatstvo Novohradu zastúpené bohatými bukovými lesmi, kremeňom a prudkými vodami prinieslo so sebou neobyčajný rozmach sklárskej výroby v tejto oblasti. Z veľkého množstva sklárskych hút v dolinách Ipľa a Rimavice sa udržala výroba do roku 1945 iba v štyroch z nich.

Podľa kokavskej kroniky skláreň v Utekáči vznikla medzi rokmi 1785 – 1790. V tejto hute sa vyrábalo technické sklo – sklenené banky pre žiarovky, rádiové banky a termosky.

hist_polt1

Skláreň na duté sklo v Zlatne, založil v roku 1836 Johan George Zahn. Zo začiatku sa tu vyrábalo tabuľové sklo, no neskôr už sklo obalové a úžitkové – fľaštičky na lieky, petrolejové lampy, cilindre na petrolejky, poháre na masť, kalamáre, octenky. Sklárne mali dobré meno vo svete, v roku 1843 výrobky vystavované na výstave priemyselného spolku v Budapešti získali strieborný pohár a v roku 1846 zlatú medailu. V roku 1848 pôsobil v Zlatne chemik Dr. Leo Valentin Pantoček. Vynašiel irisované sklo, ktoré zlatniansku hutu preslávilo a získalo veľký obdiv aj na svetovej výstave vo Viedni v roku 1873. Bolo vyhľadávané a vyvážalo sa hlavne do Anglicka a Ameriky.  Medzi nemenej slávne výrobky sklárne Zlatno patrila známa zlatá Zuzana. Vyvážala sa do celého sveta a jej slávu potvrdzuje fakt, že súprava poputovala ako svadobný dar československého veľvyslanca vo Veľkej Británii na svadbu princa Charlesa a Diany.

Skláreň v Katarínskej Hute bola postavená bratmi Kuchynkovcami v roku 1841 a pomenovali ju podľa svojej matky Kataríny. Kuchynkovci boli jedinými sklárskymi podnikateľmi domáceho pôvodu. František Kuchynka, najstarší z bratov bol na výrobu v Katarínskej Hute náročný a pod jeho vedením výrobky dosiahli vysokú kvalitu. V roku 1842 na prvej uhorskej priemyseľnej výstave v Pešti skláreň vyznamenali bronzovou a v roku 1843 striebornou medailou. Na prvej expozícii bol vystavený 120 cm vysoký a 90 kíl vážiaci pokáľ ,,WILKOM´´, ktorý získal mimoriadnu pozornosť.
V roku 1849 skláreň prevzal zakladateľov švagor Ján Kossuch. Všestranne sa staral o sklárov a brusičov a výrobu v Katarínskej Hute doviedol na vysokú úroveň. Skláreň vyrábala jemné brúsené sklo, kalichy a vrstvené sklo. Bezkonkurenčnú povesť z výrobkov Katarínskej Huty mali takzv. rimany /römre/. V súčasnosti sú jej výrobky vyvážané do mnohých  krajín sveta.

Skláreň v Poltári bola uvedená do prevádzky v roku 1971.